KURULLAR ve KOMİTELER

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Dr. Mustafa Kemal EROL
Gelecek Başkan
Dr. Vedat AYTEKİN
Başkan Yardımcısı
Dr. Muzaffer DEĞERTEKİN
Genel Sekreter
Dr. Cevat KIRMA
Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Sami ÖZGÜL
Sayman
Dr. Ertuğrul OKUYAN
Üyeler
Dr. Bülent GÖRENEK
Dr. Bülent MUTLU
Dr. Asiye Ayça BOYACI
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Dr. Enver ATALAR
Gelecek Başkan
Dr. Eralp TUTAR
Başkan Yardımcısı
Dr. Nezihi BARIŞ
Genel Sekreter
Dr. Ilgın KARACA
Sayman
Dr. Cem BARÇIN
Üyeler
Dr. Can Yücel KARABAY
Dr. Mehmet ERTÜRK
Dr. Ersan TATLI
Dr. Teoman KILIÇ